Tuesday, November 5, 2013

Ekonomi Malaysia: Tajuk 6 (S11)

Tajuk: Kemiskinan Dan Agihan Pendapatan

11
Terangkan tiga program Agensi Pembangunan Wilayah dalam membantu membasmi kemiskinan di Malaysia
  
[6]

Ekonomi Malaysia: Tajuk 6 (S10)

Tajuk: Kemiskinan Dan Agihan Pendapatan

10
Terangkan tiga program yang dijalankan oleh Baitulmal dalam membantu membasmi kemiskinan di Malaysia
  
[6]

Ekonomi Malaysia: Tajuk 6 (S9)

Tajuk: Kemiskinan Dan Agihan Pendapatan

9
Terangkan tiga program yang dijalankan oleh FAMA dalam membantu membasmi kemiskinan di Malaysia
  
[6]