Saturday, June 30, 2012

Mikroekonomi: Perkaitan Sumber Terhad Dengan Kekurangan, Pilihan & Kos Lepas


Barang dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam ekonomi tidak mencukupi kerana sumber ekonomi yang terhad. Bincangkan

[10]

Ya. Kekurangan sumber menyebabkan timbul masalah kekurangan barang di dalam ekonomi.

a)
Sumber yang terhad
Pengeluar menghadapi masalah kekurangan faktor-faktor pengeluaran. Oleh itu, pengeluar akan menghadapi masalah kekurangan pilihan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan.


Pengguna menghadapi masalah kekurangan sumber kewangan. Oleh itu, pengguna tidak akan dapat memenuhi semua kehendak mereka yang tidak terbatas.


b)
Pilihan
Pengeluar haruslah memilih untuk mengeluarkan barang X atau barang Y bagi mencapai matlamat memaksimumkan keuntungan. Semakin banyak barang X dikeluarkan, semakin sedikit barang Y yang dapat dikeluarkan

Pengguna haruslah membuat pilihan dengan mengutamakan barang yang penting terlebih dahulu dan mengurangkan penggunaan barang yang kurang penting bagi mencapai kepuasan yang maksimum.


c)
Kos lepas
Pilihan yang dibuat akan menimbulkan kos lepas. Jika pengeluar atau pengguna memilih pengeluaran atau penggunaan barang X, maka pengeluar atau pengguna haruslah melepaskan pengeluaran atau penggunaan barang Y