Friday, August 31, 2012

Mikroekonomi: Kuantitatif (S2)


Jadual di bawah menunjukkan hubungan di antara kuantiti input yang digunakan dengan jumlah keluaran sebuah firma
Kuantiti input (unit)
Jumlah keluaran (kg)
1
10
2
30
3
60
4
100
5
135
6
165
7
190
9
210
9
225
10
235
11
240
12
240
13
235

a)
Hitung keluaran purata dan keluaran sut firma ini
[4]
Kuantiti input (unit)
Keluaran purata (kg)
Keluaran sut (kg)
1
10
10
2
15
20
3
20
30
4
25
40
5
27
35
6
27.5
30
7
27.1
25
9
16.3
20
9
25
15
10
23.5
10
11
21.8
5
12
20
0
13
18.1
–5

 
b)
Dengan menggunakan kertas graf, lukiskan keluk keluaran purata dan keluk keluaran sut.

[3]

c)
Jika kos input ialah sifar, tentukan


i
jumlah input yang akan digunakan
[1]


Jika kos input sifar, maka jumlah buruh yang digunakan ialah:-
Pada graf:- 11.5 unit       atau      pada jadual:- 12 unit


ii
Jumlah keluaran yang akan dikeluarkan, dan
[1]


Berdasarkan jadual:- jumlah keluaran ialah 240 kg


iii
Keluaran purata pada tingkat input yang digunakan
[1]


Keluaran purata pada tingkat input yang digunakan ialah:-
Berdasarkan graf:- 21 kg        atau       berdasarkan jadual:- 20 kg