Friday, February 15, 2013

Cukai Tetap Dan Faktor Mempengaruhi Perbelanjaan Kerajaan

(a)    Apakah cukai tetap ? Terangkan bagaimana cukai tetap mempengaruhi  perbelanjaan penggunaan


[4]
(b)    Terangkan faktor – faktor yang mempengaruhi perbelanjaan kerajaan
[6]

Jawapan Cadangan

(a)    Apakah cukai tetap ? Terangkan bagaimana cukai tetap mempengaruhi  perbelanjaan penggunaan
[4]

         Cukai tetap (cukai sekali gus)  ialah cukai yang nilainya adalah tetap pada berbagai–bagai tingkat pendapatan 

         Cukai sekali gus akan mengurangkan pendapatan bolehguna sebesar ∆T, menyebabkan perbelanjaan penggunaan berkurang sebesar
C = – MPCyd x ∆T

         Diberikan C= 1000 + 0.75Yd dan T = 400
         Maka:
               C0  = 1000 + 0.75Yd          (fungsi sebelum cukai)
                     = 1000 + 0.75 (YT)
                     = 1000 + 0.75 (Y–400)
                     = 1000 + 0.75Y – 300
               C1 =  700 + 0.75Y    

         Berdasarkan kepada contoh pengiraan, cukai tetap sebanyak 400 menyebabkan penggunaan berkurang sebanyak  300  iaitu
                  ΔC = MPCyd.ΔT
                        = 0.75 x 400
                        = 300


(b)     Terangkan faktor–faktor yang mempengaruhi perbelanjaan kerajaan

[6]
         i.      Jangkaan cukai yang diterima
                 Kerajaan akan melihat taksiran jumlah cukai yang akan diterimanya sebelum menyusun anggaran perbelanjaannya. Semakin besar jumlah cukai yang akan diterimanya, semakin besar pula perbelanjaan kerajaan

         ii.     Matlamat-matlamat ekonomi yang akan dicapai
                 Semasa kemelesetan ekonomi dan pengangguran, kerajaan akan meningkatkan perbelanjaannya untuk memulihkan ekonomi bagi mencapai tingkat guna tenaga penuh.
                 Semasa inflasi, kerajaan akan mengurangkan perbelanjaannya untuk mengurangkan tekanan tingkat harga umum terhadap ekonomi negara

         iii.    Pertimbangan politik
                 Pada masa pilihanraya, perbelanjaan kerajaan akan meningkat kerana kerajaan cenderung berbelanja lebih banyak untuk pembangunan agar mendapat sokongan berterusan dari rakyat.

         iv.    Keselamatan negara
                 Pemodenan angkatan tentera melalui pembelian alat–alat persenjataan yang canggih untuk mengekalkan keamanan negara dari ancaman dalam dan luar negeri, akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan
(Nota: 3 isi sahaja)