Sunday, July 8, 2012

Mikroekonomi: Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi Oleh SE Kapitalis

 
a)
Apakah sistem ekonomi kapitalis ?
[2]

Sistem ekonomi pasaran bebas ialah sistem ekonomi di mana pihak individu atau swasta berkuasa penuh di dalam memiliki faktor-faktor pengeluaran serta mengeluarkan barang-barang dan perkhidmatan tanpa campur tangan kerajaan

 
b)
Huraikan bagaimana sistem ekonomi pasaran bebas menyelesaikan masalah – masalah asas ekonomi
     [8]
 
Masalah asas ekonomi diselesaikan melalui mekanisme harga iaitu interaksi di antara permintaan dan penawaran di pasaran pada harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan pada Q unit


i
Apa dan berapa yang hendak dikeluarkan


Apa  dan berapa banyak barang yang ingin dikeluarkan bergantung kepada jumlah faktor-faktor pengeluaran yang ada dan jumlah permintaan masyarakat. Tujuan pengeluaran adalah untuk memaksimakan untung.
ii
Bagaimana barang hendak dikeluarkan


Teknik pengeluaran yang dipilih sama ada intensif buruh atau intensif modal. Firma akan memilih teknik yang meminimumkan kos pengeluran, memaksimakan keluaran dan memaksimakan untung
iii
Untuk siapa barang dikeluarkan


Pengeluaran barang disasarkan kepada pengguna yang mempunyai kuasa beli, iaitu kepada individu yang sanggup membayar pada tingkat harga keseimbangan di pasaran