Saturday, March 2, 2013

Inflasi Dan Dasar Fiskal

(a)     Apakah yang dimaksudkan dengan kadar inflasi. Bagaimanakah ia dihitung ?


[2]
(b)     “Pada masa inflasi dan ekonomi telah mencapai tingkat guna tenaga penuh kerajaan perlu mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan cukai”. Bersetujukah anda dengan pernyataan ini ? Beri alasan anda


[8]


Jawapan Cadangan

(a)     Apakah yang dimaksudkan dengan kadar inflasi. Bagaimanakah ia dihitung ?[2]

        Kadar  inflasi  ialah  peratus  kenaikan  tingkat  harga  umum  pada  satu  tahun  tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya.
Kadar inflasi t
=
IH t – IH t – 1
x
100
IH t – 1

(b)     “Pada masa inflasi dan ekonomi telah mencapai tingkat guna tenaga penuh kerajaan perlu mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan cukai”. Bersetujukah anda dengan pernyataan ini ? Beri alasan anda


[8]

         Tidak. Untuk menyelesaikan masalah inflasi pada gunatenaga penuh, kerajaan perlu

(i)      Mengurangkan perbelanjaan kerajaan
                 Pengurangan perbelanjaan kerajaan akan mengurangkan perbelanjaan agregat (AE)      sebesar ∆G. Keluk AE beralih dari AE0  ke AEf

                 Pada Y0, wujud lebihan AS sebesar E0A.  Inventori akan bertambah, firma mengurangkan pengeluaran dan pendapatan negara akan berkurang.

                 Proses ini akan berterusan  sehingga  keseimbangan baru dicapai di titik f1,  dengan pendapatan negara berkurang dari Y0 ke pendapatan negara guna tenaga penuh Y

(ii)     Meningkatkan cukai
                 Peningkatan cukai akan mengurangkan   pendapatan bolehguna dan perbelanjaan penggunaan sebesar ∆C= mpcyd x ∆T . Perbelanjaan agregat (AE) akan berkurang sebesar ∆C. Keluk AE beralih dari AE0  ke AEf
    
                 Pada Y0, wujud lebihan AS sebesar E0A.  Inventori akan bertambah, firma mengurangkan pengeluaran dan pendapatan negara akan berkurang.

                 Proses ini akan berterusan  sehingga  keseimbangan baru dicapai di titik Ef,  dengan pendapatan negara berkurang dari Y0 ke pendapatan negara guna tenaga penuh Y

         (iii)   Mengurangkan perbelanjaan dan meningkatkan cukai secara serentak untuk mengurangkan perbelanjaan agregat bagi mencapai tingkat pendapatan negara gunatenaga penuh.

         Pengurangan AE akibat daripada ketiga–tiga  langkah di atas akan mengurangkan tekanan terhadap tingkat harga umum dan meyelesaikan masalah inflasi tarikan permintaan
mrmy@ulat kekek 2013