Friday, August 17, 2012

Mikroekonomi: Kuantitatif (S13)

Persamaan penawaran dan permintaan barang X masing – masing diberikan seperti yang berikut
                        PX = 2 + 3QX
                        PX = 14 - QX
dengan
                        PX  = harga barang X (RM)
                        QX = kuantiti barang X (unit)

a)
Hitung harga dan kuantiti keseimbangan barang X
[2]

2 + 3QX  
=
14 – QX
4QX
=
12
QX
=
3 unit

PX
=
14 – 3

=
RM 11


b)
Sekiranya kerajaan mengenakan cukai sebanyak RM2.00 terhadap setiap unit barang X,
   

i.
dapatkan persamaan penawaran yang baru
[1]


PX – 2
=
2 + 3QX
PX
=
4 + 3QX


ii.
hitung harga dan kuantiti keseimbangan barang X selepas cukai dikenakan

[2]


  4 + 3QX
=
14 – QX
4QX
=
10
QX
=
2.5 unit

PX
=
14 – 2.5

=
RM 11.50


iii
hitung lebihan pengguna sebelum dan selepas cukai dikenakan, dan

[2]


Sebelum cukai dikenakan:
Lebihan pengguna
=
½ x 3 x 3

=
RM 4.50
Selepas cukai dikenakan:
Lebihan pengguna
=
½ x 2.5 x 2.5

=
RM 3.13
                                       

iv
nyatakan kesan yang timbul terhadap lebihan pengguna
[1]


Lebihan pengguna berkurang selepas cukai dikenakan kerana harga telah meningkat      

c)
Dalam keadaan manakah pihak kerajaan perlu menaikkan kadar cukai ? Berikan alasan anda

[2]

Ketika ekonomi melambung                                                                          
            kerana kerajaan ingin menstabilkan ekonomi                                     
Atau
Ketika kerajaan ingin menambahkan pendapatan kerajaan
            kerana untuk membangunkan negara