Monday, March 4, 2013

Perbezaan Keluk AE Dengan Keluk AD Dan Faktor Yang Meningkatkan Permintaan Agregat

(a)   Jelaskan  perbezaan  antara  keluk  permintaan  agregat (AD)  dengan keluk  perbelanjaan agregat (AE)


[4]
(b)   Terangkan tiga faktor yang menyebabkan peningkatan permintaan agregat

[6]

Jawapan Cadangan

(a)   Jelaskan  perbezaan  antara  keluk  permintaan  agregat (AD)  dengan keluk  perbelanjaan agregat (AE)

[4]
         Keluk AD merujuk kepada keluk yang menunjukkan hubungan di antara tingkat perbelanjaan benar dengan tingkat harga

        Tingkat harga pada keluk AD ialah tingkat harga berubah

        Keluk AE merujuk kepada keluk yang menunjukkan hubungan di antara jumlah perbelanjaan dengan tingkat pendapatan negara.

        Tingkat harga pada keluk AE ialah harga tetap

(b)   Terangkan tiga faktor yang menyebabkan peningkatan permintaan agregat


[6]
        i.      Penurunan kadar bunga
                Penurunan kadar bunga akan mengurangkan kos meminjam untuk tujuan pelaburan. Pelaburan akan meningkat, menyebabkan perbelanjaan agregat dan permintaan agregat turut meningkat.

        ii.     Pertambahan bekalan wang
               Pertambahan bekalan wang akan menurunkan kadar bunga. Kesannya,  pelaburan akan meningkat, menyebabkan  perbelanjaan agregat  dan permintaan agregat  turut meningkat

        iii.    Pengurangan cukai pendapatan
               Pengurangan cukai pendapatan akan meningkatkan pendapatan bolehguna. Perbelanjaan penggunaan masyarakat akan meningkat, menyebabkan perbelanjaan agregat dan permintaan agregat turut meningkat.

        iv.    Penurunan nilai mata wang negara
               Penurunan nilai mata wang negara menyebabkan harga eksport menjadi lebih murah dan harga import menjadi lebih mahal. Eksport meningkat dan import berkurang. Eksport bersih akan meningkat menyebabkan perbelanjaan agregat dan permintaan agregat turut meningkat.