Sunday, July 22, 2012

Mikroekonomi: Perubahan Keseimbangan

Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan pasaran buah duku Terengganu jika
a)
banyak kawasan tanaman duku dijadikan tapak rumah kediaman

[4]
Keseimbangan asal dicapai di titik E0 bila keluk DD= keluk S0S0 pada harga P0 dan kuantiti Q0
Pembukaan tapak kediaman rumah di kawasan duku akan menyebabkan kawasan penanaman duku berkurang. Penawaran duku akan berkurang.
Keluk penawaran duku  beralih ke kiri dari S0S0 ke S1S1
Keseimbangan baru dicapai di titik E1 bila keluk DD= keluk S1S1 dengan harga keseimbangan duku  meningkat dari P0 ke P1 dan kuantiti keseimbangan duku berkurang dari Q0 ke Q1

b)
pengguna lebih gemar makan buah dokong dan langsat Kelantan

[3]
Duku dengan dokong/langsat adalah barang pengganti.
Citarasa gemar makan buah  dokong/langsat akan mengurangkan permintaan terhadap duku.
Keluk permintaan duku akan beralih ke kiri dari D0D0 ke D1D1
Keseimbangan baru dicapai di titik E1 bila keluk D1D1= keluk SS dengan harga keseimbangan duku jatuh dari P0 ke P1 dan kuantiti keseimbangan duku berkurang dari Q0 ke Q1

c)
buah duku Terengganu berbuah sepanjang tahun   
[3]
Buah duku yang berbuah sepanjang tahun akan meningkatkan penawaran duku
Keluk penawaran duku beralih ke kanan dari S0S0 ke S1S1
Keseimbangan baru dicapai di titik E1 bila keluk DD= keluk S1S1 dengan harga keseimbangan duku jatuh dari P0 ke P1 dan kuantiti keseimbangan duku meningkat dari Q0 ke Q1