Sunday, March 3, 2013

Ekonomi Terbuka Dan Faktor Yang Mempengaruhi Eksport

(a)   i.      Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi empat sektor ?
      ii.      Nyatakan contoh – contoh suntikan dan bocoran di dalam ekonomi empat sektor

[2]

[2]
(b)   Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi eksport
[6]

 Jawapan Cadangan
(a)   i.      Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi empat sektor ?
[2]
               Ekonomi empat sektor ialah ekonomi yang terdiri daripada sektor isirumah, firma, kerajaan dan sektor luar negeri

       ii.     Nyatakan contoh – contoh suntikan dan bocoran di dalam ekonomi empat sektor

[2]
              Suntikan terdiri dari pelaburan (I), perbelanjaan kerajaan (G) dan eksport (X)
              Bocoran terdiri dari tabungan (S), cukai (T) dan import M)

(b)   Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi eksport
[6]
       i.      Perubahan cita rasa pengguna di negara asing
               Cita rasa pengguna di negara asing yang lebih suka barang keluaran sesebuah negara akan meningkatkan eksport negara tersebut.
               Sebaliknya, jika cita rasa pengguna di negara asing tidak suka barang keluaran sesebuah negara, eksport negara tersebut akan berkurang

       ii.     Perubahan pendapatan negara asing
              Peningkatan pendapatan negara asing akan meningkatkan kemampuan negara asing mengimport. Oleh itu, eksport sesebuah negara akan meningkat.
              Sebaliknya, jika pendapatan negara asing berkurang, kemampuan negara asing mengimport juga merosot. Oleh itu, eksport sesebuah negara akan merosot

       iii.    Perubahan kadar pertukaran asing
              Kemerosotan kadar pertukaran asing sesebuah negara menyebabkan harga eksportnya menjadi lebih murah dan akan meningkatkan eksport negara tersebut.
              Sebaliknya, peningkatan kadar pertukaran asing sesebuah negara menyebabkan harga eksportnya menjadi lebih mahal dan akan mengurangkan eksportnya

       iv.    Dasar perdagangan negara asing
              Eksport sesebuah negara akan berkurang apabila negara asing memperketatkan dasar-dasar sekatan perdagangan seperti tarif, kuota dan kawalan pertukaran asing untuk mengimport.
              Sebaliknya, eksport sesebuah negara akan meningkat jika negara asing membatalkan @ melonggarkan  dasar-dasar sekatan perdagangan tersebut.

       v.     Inflasi dalam negara
              Inflasi dalam sesebuah negara akan meningkatkan tingkat harga barang di dalam negara. Oleh itu, harga eksport akan meningkat dan eksport negara tersebut akan berkurang

       vi.    Perubahan teknologi
              Kemajuan teknologi di dalam industri eksport sesebuah negara akan merendahkan kos purata pengeluaran untuk eksport. Harga eksport akan jatuh dan eksport akan meningkat.