Wednesday, March 20, 2013

Penentuan Kadar Bunga Dan Perubahan Kadar Bunga Keseimbangan

(a)    Berdasarkan teori kewangan Keynes, terangkan bagaimana kadar bunga ditentukan

(b)    Berdasarkan gambar rajah, terangkan perubahan terhadap keseimbangan kadar bunga apabila masyarakat lebih banyak melakukan tabungan di bank perdagangan


[5][5]

  
Jawapan Cadangan

(a)    Berdasarkan teori kewangan Keynes, terangkan bagaimana kadar bunga ditentukan


[5]

        Mengikut Keynes, keseimbangan kadar bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran wang.
        Keseimbangan tercapai bila keluk MD  bersilang dengan keluk MS di titik E0  pada kadar bunga keseimbangan r0 dan kuantiti wang keseimbangan M0

        Pada kadar bunga yang lebih tinggi daripada r0 seperti di r1, permintaan wang kurang dari penawaran wang. Lebihan penawaran wang ini akan menurunkan kadar bunga sehingga mencapai keseimbangan di titik E0 pada kadar bunga r0

        Pada kadar bunga yang lebih rendah daripada r0 seperti di r2, permintaan wang melebihi penawaran wang. Lebihan permintaan wang ini akan meningkatkan kadar bunga sehingga mencapai keseimbangan di titik E0 pada kadar bunga r0

 (b)   Berdasarkan gambar rajah, terangkan perubahan terhadap keseimbangan kadar bunga apabila masyarakat lebih banyak melakukan tabungan di bank perdagangan[5]
        Keseimbangan tercapai bila keluk MD  bersilang dengan keluk MS0 di titik E0  pada kadar bunga keseimbangan r0 dan kuantiti wang keseimbangan M0     

         Pertambahan tabungan dalam bank perdagangan akan meningkatkan keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman. Bekalan wang akan bertambah. Keluk  penawaran wang beralih dari MS0 ke MS1         

         Pada r0, berlaku lebihan penawaran wang. Kadar bunga akan turun sehingga mencapai keseimbangan di titik E1 pada kadar bunga r1  dan kuantiti wang M1.  

        Pertambahan tabungan masyarakat di bank perdagangan menyebabkan kadar bunga jatuh dari  r0 ke r1