Wednesday, July 25, 2012

Mikroekonomi: Jenis Keanjalan Permintaan Harga

a)
Apakah maksud keanjalan permintaan harga ?
[1]

Keanjalan permintaan harga mengukur peratus perubahan kuantiti sesuatu barang yang diminta akibat daripada perubahan harga barang itu sendiri

b)
Dengan memberikan contoh yang sesuai, terangkan maksud keanjalan permintaan yang


i.
anjal
[3]


ii.
tidak anjal
[3]

iii
tidak anjal sempurna
[3]