Tuesday, July 17, 2012

Mikroekonomi: Perubahan Penawaran

a)
Terangkan kesan terhadap keluk penawaran ikan apabila berlaku perkara yang berikut:


i.
Peningkatan subsidi diesel oleh kerajaan
[3]

Peningkatan subsidi akan mengurangkan kos pengeluaran.
Penawaran akan bertambah. Keluk penawaran beralih ke kanan dari S0S0 ke S1 S1.
Pada harga yang sama, kuantiti penawaran akan meningkat dari Q0 ke Q1
 

ii.
Peningkatan kegiatan pelancongan pantai di kawasan nelayan
[3]

Peningkatan keiatan pelancongan pantai menyebabkan nelayan 
dan bot digunakan untuk tujuan ini.
Oleh itu, kegiatan penangkapan ikan akan terjejas. Penawaran 
akan berkurang. Keluk penawaran beralih ke kiri dari S0S0 ke S1 S1.
Pada harga yang sama, kuantiti penawaran akan berkurang dari Q0 ke Q1

b)
Terangkan kesan terhadap penawaran minyak kelapa sawit apabila


i.
upah pekerja di ladang kelapa sawit meningkat
[2]


Peningkatan upah pekerja ladang kelapa sawit akan meningkatkan kos pengeluaran. Oleh itu, penawaran minyak kelapa sawit akan berkurang dan keluk penawaran minyak kelapa sawit akan beralih ke kiri


ii.
keluasan penanaman kelapa sawit meningkat
[2]


Peningkatan keluasan penanaman kelapa sawit akan pengeluaran kelapa sawit di pasaran akan meningkat. Oleh itu, penawaran minyak kelapa sawit akan meningkat dan keluk penawaran minyak kelapa sawit akan beralih ke kanan.